A TÁTRAFÜREDI TÁVÍRÓVONAL ÉPÍTÉSE


A Poprád-Tátrafüred távíróvonal építésének története
A XIX. századi távíróhálózatok építéséről részletes és átfogó szakmai leírás nem maradt fenn. Most mégis, egy más jellegű írás feldolgozásából megismerhetünk egy kis volumenű légvezetékes hálózatépítési munkát, és betekinthetünk a távírdások világába is.

1.ábra, Tátrafüred


A tátrafüredi távírda állomás megnyitását a fürdővendégek kiszolgálására létesítették, a fürdőigazgatóság megrendelésére.
1876 márciusában kezdődő légvezetékes hálózatépítéssel Poprádtól, Georgenberg, Matheóczon, Mühlenbachon át, Tátrafüredig 2 db "visszatérő" távíróvezetéket kellet létesíteni, 15,16 km hosszúságban, országút mentén, melynek a huzalhossza 30,32 km volt.
A munkához az oszlopokat a fürdőigazgatóság adta és vállalta az oszlopok felállításának költségét is. Az új tátrafüredi távíró állomás Poprádon csatlakozott a 316 számú Igló felé haladó vezetékbe.

2.ábra, a tervezett munka leírása


A munkavégzés összefüggött a Lőcse - késmárki vezeték áthelyezésével, melyben a Lőcse - késmárki vezeték egy részét az erősen hegyes vidékről a tátrafüredi új irány oszlopaira szerelve, teljesen új légvezetékes hálózaton vezették.

3.ábra, a munka eredeti tervrajza


A tátrafüredi távíróhálózat építési munkához a szükséges anyag és szerszám mennyiségeket az alábbiak szerint határozták meg;

Anyag és szerszám kimutatások

"I. Anyag:

320 darab oszlop vezetékhez, a fürdő igazgatóságtól adandó
40 darab oszlop tartalékban, a fürdő igazgatóságtól adandó
320 darab egyenes tartóvas
30 darab egyenes tartóvas, tartalékban
320 darab közönséges meghajtott tartóvas
40 darab közönséges meghajtott tartóvas tartalékban
640 darab egyenes közönséges porcelán elszigetelő
60 darab egyenes közönséges porcelán elszigetelő tartalékban
2000 klgrm 5 mm vashuzal új
2000 klgrm 5 mm vashuzal ócska
20 klgrm 3 mm vashuzal új
28 klgrm 2 mm vashuzal új
50 klgrm gypsz
3 klgrm forrasztóón
6 klgrm fekete olajfesték
1 klgrm sósav
5 klgrm faszén
2 db 3 ágú falitartóvas
1400 darab négyszög fejü facsavar
320 darab nyomjelzési czövek
50 darab szaru szeg
200 meter kötél
100 porcellán gomb a szabadvezetékhez facsatorna helyett

II. Szerszám és segédeszközök

2 huzalkötő gamó a központi raktárból
2 csigasor a központi raktárból
2 számozó pléh a központi raktárból
1 forrasztó kemecze kanállal a központi raktárból
4 darab egyszerű létra kézi bevásárlásból
A többi szerszám és segédeszközökre az összes munka értéknek 5 % vehető igénybe.

Kelt Budapest 1876 évi Martius 23"


A Poprád-Tátrafüred távírda vezeték megépítéséhez a korabeli munkaszerződés az "alkumunka jegyzőkönyv" szószerinti másolata pontosan tájékoztat a darabbéres munka akkori egységárairól:

Alkumunka jegyzőkönyv

Felvétetett Poprádon 1876 évi Mártus hó 3án
Jelen voltak alulírottak

Tárgy Poprádtól tátrafüredig alkumunka által létesítendő kettős vezetékü távírda vezeték iránt. Novetzky Márton Ruttkai illetőségű, lakatos, kötelezi magát a távírda építész által kijelölendő munkákat következő egységi áron végezni u.m. egy 1,3 m mély gödröt kiásni 12 kr, egy oszlop elszállítani és felállítani 20 krért, egy elszigetelőt felgypszelni 1 krt, egy tartót felerősíteni és befesteni 3 krért, egy oszlopot megfaragni tetejét befesteni és megszámozni 4 krért, egy kilométer huzalt elosztani és kifeszíteni 2 forintért, A szükséges anyagokat és szerszámokat alkudozó az építészettől nyeri oly feltétel alatt, hogy a szerszámjavítást alkudozó köteles magáéból elintelni. A végzett munka csak akkor fizettetik alkudozónak, ha az, az építész által kellőleg meg vizsgálva és jónak találva lett. Az utosó részlet fizetés csak akkor fog eszközöltetni, ha alkudozó a fennmaradt szerszámot és anyagokat az építész által kijelölend helyen és időben az építésznek visszaadta. - A részletfizetések után járó bélyeg illetéket alkudozó tartozik viselni. Egyéb tárgya a jegyzőkönyvnek nem lévén és miután alkudozó részéről ellenjegyzés nem tétetett a jegyzőkönyv bezáratott. Kelt mint fent.

Ipionaga János
Halter Károly
Novetzky Márton alkudozó
N.N. kir. építész


A távíróvonal építési munkának három szakasza volt; Poprád területén az oszlopsoron négy vezetéket létesítettek, Poprád és Mateoc (a későbbi elágazásig) terjedt a második szakasz két vezetékkel, Mateoctól Tátrafüredig tartott a hatmadik munkaszakasz szintén két szál vezetékkel.

4.ábra, vonalleltár


A fenti "Vonalleltár" táblázat részletesen és tételesen feltünteti a munka szakaszaira felhasznált anyagféleségeket. A táblából kiolvasható az akkoriban rendelkezésre álló anyagválaszték is.

1876. április végén elkészült tátrafüredi távírdavonal. Valószínűleg a távírda állomást azon nyomban át is adták, mert a fürdővendégek kiszolgálására létesített távírda állomást 1876 májusban a pesti napilap nagybetűs hirdetésében, máris mint kényelmi szolgáltatást reklámozta.

5.ábra, a hirdetésben az új tátrafüredi távírda már szerepel