A TÁVÍRÓ ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐI KECSKEMÉTRE UTAZTAK


"1896 nyarán, Budapesten ülésezett a nemzetközi távírói értekezlet. A komoly szakmai programok mellett a küldöttek megismerkedhettek az akkori magyar tájakkal, szokásokkal és ízekkel. Egyik alkalommal a résztvevők lerándultak az Al-Dunára, megtekintették a Vaskapu szabályozásának munkálatait.
A résztvevők június 30.-án visszaérkeztek Budapestre, és teljes gyűlésre jelentek meg az akadémia palotájában, ahol a konferencia állandó helyiségét minden lehető kényelemmel rendezték be.

A nemzetközi távíró-konferencia szervezői egy emlékezetes napot szerzettek a konferencia tagjainak. A résztvevőket elvitték Kecskemétre, és bemutatták nekik a magyar népéletet.
A vendégek vasárnap, július 12.-én reggel hét órakor indultak különvonaton a Nyugati pályaudvarból. A társaság tagjai között ott voltak: a német, orosz, spanyol, portugál, japán, osztrák, görög, dán, norvég, angol, németalföldi, francia, török, tuniszi, olasz, szerb, brit indiai küldöttek és még többen. A kereskedelmi minisztériumot Vörös László államtitkár képviselte a konferencia elnökével Szalay Péter elnökigazgatóval együtt, akikkel részt vettek a kiránduláson Csöke Ferenc, Schrimpf osztálytanácsosok, Návay titkár, stb. A magyar államvasutakat Ludvigh elnökigazgató képviselte. Kecskeméten az indóház előtt előkelő közönség gyűlt össze, s a törvényhatóság nevében Fekete István helyettes-polgármester meleg szavakban üdvözölte a vendégeket, mire Vörös László államtitkár válaszolt. Az éljenzések elhangzása után kocsikra szállt a társaság és bevonult a kaszinó helyiségébe, hol pompás villásreggeli mellett töltött egy órát.
A forgalomnak még át nem adott kecskémét-tiszaughi helyi érdekű vasúton kivételképen a kereskedelmi miniszter megengedvén a különvonat indítását, 1 és fél óra alatt érkezett meg a társaság-a szikra-alpári állomásra, honnan gyalog vonult az ünnepély helyére, melyet Darányi Ferenc rendezett.
Óriási bográcsokban párolgott a halpaprikás, a pörkölt hús, és a vendégek nagy érdeklődéssel szemlélték meg az igazi magyar konyhát és annak szakácsait. A folytonosan élénk hangulatú ebéd alatt számos felköszöntő hangzott el. Ebéd alatt jöttek a bandériumok a környéki pusztákról, később pedig megjött az alpári bandérium, mélynek vezetője, Mihálovics jegyző, lóhátról francia nyelven üdvözölte a társaságot. Erre Vörös László államtitkár válaszolt, lelkes szavakban tolmácsolva a társaság köszönetét, majd Fritsch német megbízott szólott a külföldiek nevében, meleg hangon a magyarok hazájáról. Ezután érdekesebbnél érdekesebb jelenetek fejlődtek ki a vendégek előtt. Gyönyörű volt az alpári bandérium a hatökrös aratószekérrel, melyen piros csizmás, pruszlikos lányok énekeltek szebbnél-szebb nótákat. Berkes muzsikája, majd pedig az alpári banda nótái mellett megkezdődött a tánc, melyre a külföldiek is kedvet kaptak s a társaság csak nehezen vált meg hat órakor a kellemes helytől.


A konferencia tagjai a változatos szórakozások mellett élénken érdeklődnek a magyar távírda-ügy iránt is. Minden pénteken a központi távíró főállomáson csoportos látogatáson vettek részt, ahol Dürr Károly igazgató vezetése alatt folytak a szakbavágó bemutatások.

A konferencia tagjai, akik küldötti minőségükben korábban üléseztek már Rómában, Parisban, Pétervárott és más világvárosokban, nagyon kellemesnek találták a budapesti időzést. A szervezésben nagy érdeme volt Szalay Péter elnökigazgatónak, ki igaz magyar vendégszeretettel gondoskodott a vendéglátó magyar kormány megbízásából, hogy a nemzetközi társaság minél kellemesebb tapasztalatokat szerezzen a magyar fővárosban."