A VEZETÉKKÖTÉSEK


A vezetékkötések egyidősek a távíróhálózatokkal. A távíró légvezetékeket a hálózati, szakmai és környezeti viszonyoknak megfelelően különböző módon kötötték össze. A távíróvonalakat alkotó huzalok végeinek összekötése, kapcsolás módja nagyon fontos volt a vonal jó elektromos vezetőképessége szempontjából. 1877-ig négyféle ismert összekötési módszert alkalmaztak.

A szabványos kötés a legegyszerűbb és leggyakrabban alkalmazott vezetékkötési mód volt, melyet a távírász munkásoknak az alábbiakban írtak elő.

1. ábra, szabványos kötés

"Ezen kötés mind az 5 mm mind a 3 mm vashuzalnál alkalmaztatik. A huzal előbb megcsiszoltatva forrasztóvízbe mártatik, erre kötés készítetik és ennek megtörténte után ismét a forrasztó vízbe mártatva, onnan még nedvesen a forrasztó ónba mártatik be; ha a forrasztó nem fogná akkor ismét forrasztóvízzel kezeltetik a kötés, még pedig erősebbel mint az első volt. Hidegebb és nedves időben a kötést szükséges előmelegíteni mielőtt a forrasztó ónba mártanék, mivel a kötés egyes tekerítései közt bezárt nedves levegő robbanást idéz elő a forrasztóónban."

"Az úgynevezett átlapolásos kötés, mely csak oly huzaloknál alkalmaztatik, melyek szabványos kötéshez megkívántató szívóssággal nem bírnak (:az ócska huzalok:), vagy pedig kifeszített huzalok összeköttetésére, melyeknél a szabványos kötésekhez megkívántató hossz nincsen."

2. ábra, átlapolásos huzalkötés


A hüvelyes kötés egy korszerűbb kötésmód volt. A huzalvégeket forrasztóvízzel kezelték és a huzal végekre a horganyból öntött hüvelyt szorosan felhúzták. A kötés végeken a vezetékvégeket felgörbítetnek. A hüvely nyílásaiba pedig forrasztó ónt cseppentettek, minek utána a huzalok forrasztóvízzel kezelve lettek.

3. ábra, a hüvelyes kötés


A gyűrűkötéseket kizárólag acélhuzaloknál alkalmazták. A gyűrűbe két oldalról vezetékcsavarással bekötötték a huzalokat. A gyűrűn átvezetett vörösrézhuzalt a vezérhuzalokhoz forrasztották.

4. ábra, gyűrűkötés


A légvezeték huzalkötések szilárdságáról a következőket írták;

"A központi raktárban tett kísérletek szerint
az aczélhuzal szabvány kötés már 200 klgrmnyi,
az átlapozott kötésre 510 klgrmnyi,
a hüvelyes kötésre 510 klgrmnyi terhelésnél bontolódott fel,
holott a gyűrűkötés 610 klgrmnyi terhelésnél is ép maradt, melynél a huzal elszakadt.-"