A PORCELÁN SZIGETELŐK FELERŐSÍTÉSE

Az 1870-es években a távíróhálózat építőknek a következőképen írták elő a porcelán szigetelők rögzítését a tartószerkezeteken gipsz (gyps) és kóc (kócz) segítségével;

"Az egyes elszigetelők égetett és lisztté őrölt gyps által akkép lesznek felerősítve, hogy a gyps vizzel sűrű péppé keverve felfordított elszigetelőbe töltetik, melybe azután az illető tartóvas dugatik. A gyps, mely fözeg név alatt is ismeretes, csak az elszigetelő fejüregét töltse ki, minden további gyps mennyiség nemcsak a villamfolyamra hanem magára az elszigetelőre nézve is veszélyes, mivel a harangot vagyis a burát, mely sokkal gyengébb a fejnél szétrepeszti.

1. ábra, gipszelt szigetelő

2. ábra, a gipsz széterepesztette a porcelánt


A kettős elszigetelők felerősítése gyps helyett kender vagy kóczal történik következőképen, ha a tartóvas horpasztással bír, akkor a kender vagy kócz (a kender czélszerűbb mert hosszabb szálakkal bír) zsinegszerűleg rátekertetik oly vastagságban, hogy a fejüregbe szorosan férjen."

3. ábra, egyes szigetelő meghajlított tartóvason


4. ábra, kettős szigetelő keresztfán


A felhasználás előtt kócot lenolajjal kenték be, hogy egyrészt az elszigetelő rácsavarása könnyebb legyen, másrészt pedig hogy a kender rostjai mintegy összeragadjanak.

Ha a tartóvas felülete sima volt, akkor előbb a kócot a rátekerés előtt megnedvesítették. A nedvesítés folytán a kender összehúzódott és jobban rászorult a tartóvasra.


A VEZETÉKLEKÖTÉSEK ( VEZETÉK MEGERŐSÍTÉSEK)

A légvezetékes távíróvonalak, távíróhálózatok idejében a vezetékek szigetelőre kötésének nagy szakmai fontossága és jelentősége volt. A légvezetékes távíróvonalak biztonságos működéséhez a távírdamunkásnak a legmegfelelőbb vezetékrögzítést kellett alkalmazni, melyet a következők szerint írtak elő;

"A vezeték rögzítése az elszigetelőkhöz kétféle módon történhetik, vagy az elszigetelő fején, mely e czélra vályattal bír vagy annak nyakán. Mindkét esetben a megerősítés 2 mm átméretű kötőhuzal által történik.
Ha a vezeték egyenes irányban halad, akkor a vezeték az elszigetelő fejéhez, ha pedig a vezeték szögöket képez minden szögpontnál annak nyakán erősítendő meg."

5. ábra, vezeték lekötés a szigetelő fején


6. ábra, huzal lekötésének folyamata a szigetelő fején


A vonalszakaszon szintben és egyenesen átmenő vezeték lekötését mutatja be a 7. ábra. A vezetékkötés láthatóan erős, időtálló és biztonságos.

7. ábra, mindkét oldalon azonos vezeték lekötése a szigetelő nyakán


"Ha vastagabb vezeték vékonyabba megyen át, akkor a megerősítése szintén az elszigetelő nyakán történik. Ugyanott a vastagabb vezeték hurogként van az elszigetelő nyakán körülvéve, melyet oly tágra készíteni kell, hogy az elszigetelő esetleges kicserélése alkalmával le és felszerelni lehessen."

8. ábra, vezeték lekötés vezetékátmérő váltásnál