HARKÁLYÜREG A TÁVÍRÓOSZLOPON


1881-ben egy érdekes, a távíróval kapcsolatos újságcikk jelent meg;
"A kúszó madarak egyik legszebb és legérdekesebb faja, a nálunk is jól ismert zöld harkály, Angliában úgy mutatta be magát, mint a modern művelődés egyik legfontosabb eszközének, a telegráfnak ellensége. Több helyen észlelték ugyanis, hogy a telegráfoszlopokon nagy üregek vannak, melyek néha egészen keresztüllyukasztják a fát, s így a telegráf összeköttetést igen könnyen veszélyeztetik.
Szorgos kutatás után észrevették, hogy a 'bűnös merénylő' tulajdonképp egy-egy ártatlan harkály. Ez a kis állat tudvalevőleg nagyon szeret a fák kérgei alatt kutatni férgek és rovarok után, amelyek kedvencz csemegéi s igen valószínű, hogy a sokat emlegetett természeti ösztön cserbenhagyta őt akkor, midőn a szél által előidézett zúgást, melyet a telegráf-oszlopokon az emberi fül is hajlandó méhdongásnak tartani, rovarok által okozott zajnak tartotta s jobb sorsra érdemes buzgalommal és kitartással vájt üreget a kemény fába, ahol valószínűleg csak csalódás várta.
Ennek a kis állatra nézve oly keserves csalódásnak egy érdekes esetét leste el a természetben egy angol rajzoló.

1. ábra, harkály a telegráf-oszlopon.


Nem valószínűtlen azonban, hogy a telegráf oszlopokban valami fadarázs vagy más rovar lárvája lappangott, s azt kutatta és vájta ki a madarak híres ácsmestere."

A korabeli újságcikk esete a mai magyar távíróvonal maradványok némelyikén még fellehető. Az 1909-es évszámszeggel jelölt, azóta is az eredeti helyén álló oszlop, igaz időközben átszerelvényezték, napjainkban is hirdeti a harkály nemkívánatos tettének eredményét.

2. ábra, harkályüregek a kátránytelített oszlopon


A harkály élelemkeresés közben a csőrével kopácsol, miközben jókora lyukakat készít az oszlopokban. Az oszlopon előfordult 15-20 harkályüreg is.

3. ábra, harkályüreg


A légvezetékes távíróvonalakon mindig sok bosszúságot okoztak a harkálylyukak, melyek az oszlopok törését is eredményezték. A harkályok támadása ellen nem volt védekezés, a biztonságos üzemeltetés miatt, mihamarabb ki kellett cserélni a sérült távíróoszlopokat.